ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

מהדורת כיס מבוארת

מוקד פעילותו של מפעל משנה תורה בימים אלו הוא הוצאת מהדורה מבוארת של משנה תורה, בביאור נפלא השווה לכל נפש, והמקפלת את התפיסות המיוחדות של הרמב"ם מרחבי ספריו. פשטות ותמציתיות, נאמנות למקור ובהירות - הם חלק עיקרי ממאפייני המהדורה.

חזונו של מפעל משנה תורה הוא שכל אחד ואחד יוכל להכיר את התורה שבעל פה כולה, באופן המקיף ביותר ובצורה המתומצתת והמסודרת למופת כפי שהביאה הרמב"ם לביטוי בספרו המופתי "משנה תורה". כעת, לנוסח המדויק ביותר מצטרף גם ביאור מדויק, רמב"ם על פי הרמב"ם, שכל הבא להכיר את הרמב"ם ואת משנת עולמו, אין לו דרך סלולה יותר מהסדרה המבוארת.

 

כך תיראה הסדרה לכשתושלם בעז"ה:

 

 

 

מאפייני המהדורה - עיקרי ייחודה של מהדורת הביאור

הנוסח

הנוסח מבוסס על מהדורת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, תוך השוואת נוסח מהדורתו לכתבי יד משובחים ומדויקים, ובפרט כתבי היד התימניים הידועים במהימנותם, וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר המדע ולספר אהבה. בנוסח זה תוקנו סילופי הצנזורה הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור במהלך הדורות.

 

חלוקת ההלכות

חלוקת ההלכות נעשתה אף היא על פי החלוקה המקורית בכתבי היד, בהתבסס על מהדורת הרב קאפח ובהשוואה לשאר המהדורות המדויקות. לכל הלכה בכתבי היד קבענו פסקה לעצמה. מספור ההלכות במהדורתנו הוא על פי החלוקה שבדפוס וילנא הנפוץ, ומשום כך לעתים בא המספור באמצע הלכה.

חילופי נוסחאות

חילופי הנוסח המשמעותיים בלבד סומנו בשולי הדף, עם הפניית כוכבית (*) בגוף ההלכה. השינויים נלקחו מתוך המהדורות המדויקות: מהדורת הרב קאפח (ק'), מהדורת יד פשוטה לרב רבינוביץ' (י'), מהדורת מכון ממרא (מ'), מהדורת רמב"ם מדויק לרב שילת (ש'), חילופי נוסח במהדורת פרנקל, כתב יד אוקספורד החתום ע"י הרמב"ם (א'), וכתבי יד נוספים. כמו כן נוספו הערות נוסח על פי תשובות הרמב"ם וצאצאיו.

ניקוד ופיסוק

הספר מנוקד ומפוסק וכל ראשי התיבות מפוענחים. מילים מיוחדות נוקדו כפי שהן מופיעות בכתב ידו של הרמב"ם בפירושו למשנה.

הַפניות

נוספו הפניות מלאות לפסוקי המקרא, כולל ציון שינויים מנוסח המסורה, וציטוטים המשלבים מספר פסוקים. בציטוטים שבהם יש דילוג שלא צוין בכתבי היד, סומן הדבר בשלוש נקודות בסוגריים מרובעים: [...]. כן סומנו הפניות פנימיות ("כמו שביארנו" וכיו"ב) בדברי הרמב"ם.

כותרות

לכל פרק ניתנה כותרת קצרה וכותרות משנה בתוך הפרק, המתמצתת את נושא הפרק ומסייעת להתמצאות ולזיכרון.

ביאור

ביאור קצר המכוון לפשט העניין מבוסס על דברי הרמב"ם במשנה תורה ובחיבוריו האחרים, ובעיקר: פירוש המשנה, מורה הנבוכים, מילות ההיגיון ושו"ת הרמב"ם, וכפי שהעלו בכתביהם חכמי ישראל בפשט הרמב"ם, ולאחרונה אף במהדורתו של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, ופירוש "יד פשוטה" לרב נ"א רבינוביץ שליט"א; וכן מחיבוריהם של צאצאיו ונושאי כליו השונים.

האיורים

כל האיורים וקטעי כתב סופר הסת"ם שורטטו מחדש מעשה אומן בנאמנות למקור ונוספו עליהם שרטוטים נוספים לביאור; חלקם זהים לציורים שצייר הרמב"ם בכתב היד לפירוש המשנה.  איורים ורישומים נוספים הם חלק מהביאור.

המפתחות והנספחים

מפתח לסדר הספרים וההלכות, מפתח אחד לתוכן הפרקים, מפתח להלכות שבת, מפתח מידות ומשקלות לכל משנה תורה, ונספח לזיהויי הצומח כשיטת הרמב"ם.

הרמב"ם היומי

סימון תחילת הלימוד של שלושה פרקים בכל יום. בהקדמה מובא סימון נוסף ללומדים פרק אחד ביום.

העיצוב

מהדורת כיס נוחה המלווה את האדם לכל מקום.

 

 

המהדורה המבוארת - העריכה וההוצאה

 

 העורכים

"מפעל משנה תורה" - שלקחו על עצמם תלמידי חכמים ממספר ישיבות בשיתוף פעולה (ישיבת 'אור וישועה' בחיפה, ישיבת "תורת החיים ביד בנימין", ישיבת "בית הבחירה, ועוד). זאת בכדי להעמיד תורה מדויקת, שלמה ומקיפה , כחזון רחב , שיהפוך לנחלתו של כל יהודי.

 

הפורמט

בשלב זה הספרים יוצאים לאור במהדורת כיס, ובהמשך, עם ביאור של 50% ממשנה תורה (בחשוון תשע"א) הם יצאו במהדורה בינונית.

גודל: 9.5X 14ס"מ (גודל משניות קהתי), עובי - כסנטימטר אחד

 320 עמודים. כריכה רכה מעוצבת.

קצב ההתקדמות

עד כה (תמוז תש"ע) יצאו לאור 5 ספרים של משנה תורה: המדע-אהבה-זמנים-משפטים-שופטים, וספרים חלקיים: "דעות מבואר", "לקראת מקדש", ו"פרקי צדקה ופדיון שבויים". בימים אלו אנו עמלים על ספרי המשפט העברי נזקים-קניין העתידים לראות אור בקרוב.

הספרים

 

ספר המדע

ספר אהבה

ספר זמנים

 

ספר זמנים

הלכות דעות

 

פרקי צדקה ופדיון שבויים

לקראת מקדש

 

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה