ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

חזון מפעל משנה תורה

במאמר זה נסביר בפשטות ובקצרה את החזון של המפעל ועל מאפייני העבודה, מפעל הביאור ומדוע זה רלוונטי גם בימינו.

תקציר


הכל בתמצית

בקצרה, חזונו של מפעל משנה תורה שכולם יכירו את התורה השלמה, לאן המציאות היהודית חותרת "בגדול", והדבר יהיה פשוט ונגיש.  בהבנה זו, אין ספק שהרמב"ם הוא האיש, ואין ספק שמשנה תורה הוא הספר (ואין הכוונה לדחוק את כולם שיפסקו בכל דבר על פי הרמב"ם).

הפורמט הנוכחי של הסדרה המבוארת במהדורת הכיס מיועד לקהל חי, שמתחבר לגדולי האומה, שמחפש את השורה התחתונה, שמבקש גדולות בדברים קטנים. לא רק של כאן ועכשיו (הלכות שבת, ציצית וכו'), אלא משהו גדול: טהרה, מקדש, מלכים ומלחמות, משפט עברי, נבואה, נזירות ועוד ועוד.

המטרה היא להקיף בקצרה את הקלאסיקה של היהדות, כדי שאדם מן השורה (ולא רק תלמיד חכם) ידע לאן המציאות היהודית חותרת. זה מיועד לכל אחד. לצבור היקף ידיעות בזמן קצר, ואת היסודות בעיקר.

זה מסר ישן-חדש, בהיר יותר מהמשנה, תמציתי יותר מהתלמוד, ארץ ישראלי יותר מכל מה שקיים, בתיאור חי של מה שיש ומה שעתיד להיות, שדוחף את האדם קדימה, למה שחסר לו.  זה דורש שינוי תודעתי ארוך טווח, להעמיד אנשים שמכירים את השאיפה היהודית, את מכמני התורה שבעל-פה, ואת הודה הנכבד. הרי אם אנשים מסתכלים רחוק, הם לא יאבדו את הדרך שנמצאת מולם. במובן מסוים זו מהפכה שתבוא, הרי כשיבנה המקדש המציאות שלנו תראה אחרת, גם מה שנתפס היום כמו החגים יראו אחרת לגמרי, די להזכיר כי אפילו ההושענות (שיתבטלו) נעשו רק "זכר למקדש". בלי חזון גדול - זה לא יקרה, תמיד נדשדש באותם בעיות (אמיתיות). והחזון הגדול, לא זה של הגלות, נמצא כאן, בספר הזה של משנה תורה.

אנו סבורים שאם נצליח לפרוץ את התודעה הזו לרבים, לתלמדי חכמים כמו גם לצעירים - ניטע את הזרעים (המיובשים כבר זמן רב) הפוריים ביותר.

[חזור למעלה]

 ובאריכות: נתחיל בחזון

אין חולק על כך שבאין חזון יפרע עם, וכשיש חזון - בהיר, נשגב, נחרץ, משותף - אפשר לעשות נפלאות. החזון של מפעל משנה תורה - שהוקם ביוזמתי  - הוא שהכל, לא רק תלמידי חכמים ובעלי סוד, יכירו את התורה השלמה, לאן המציאות היהודית חותרת "בגדול", והדבר יהיה פשוט ונגיש.  בהבנה זו, אין ספק שהרמב"ם הוא האיש, ואין ספק שמשנה תורה הוא הספר.

[חזור למעלה]

למה הרמב"ם הוא האיש?

הרמב"ם הוא דמות מופת רבת-אנפין (רב, פוסק, הוגה דעות, איש מדע, רופא וכו') הנמצא בהערכה של קונצנזוס רחב שהכל עוסקים בתורתו (לא רק ספרדים או אשכנזים, לא רק חובשי ספסלי בית המדרש או רק אקדמאים או רק רבנים, אלא הכל עוסקים במשנתו, אפילו ברמה בינלאומית).   

[חזור למעלה]

למה משנה תורה הוא הספר?

אין כוונתי שבכל דבר יפסקו על פי הרמב"ם, אלא שיכירו את משנתו וזו תהיה להם תשתית. יאמר מראש: גם אם תקום הסנהדרין ותדרוש משום מה להסיר את משנה תורה מן המדף, אנו נהייה הראשונים לציית. אך זו לא הנקודה. נדמה כי הסיבות שהניעו את הרמב"ם לכתיבת חיבור זה מתוארות בהקדמתו. נדמה שהן תקפות גם בימינו, ואולי אף יותר.

הסיבה הראשונה היא המספר הרב של המקורות העומדים בפני היהודי, העומד נבוך מול אוצר הספרות היהודית ואינו יודע באיזה מהם להתחיל ללמוד וכיצד לפלס את דרכו בהם. מעטים הם המצליחים להקיף ולכלול את הדר גדולתה של התורה בשלמותה: הנחיה אישית ולאומית בדרכי הבורא יתברך, הפרוסה על כל תחומי החיים: מקדש וטהרה, המשפט העברי, המלוכה, הנבואה והנזירות ועוד. מתוך צורך זה, מגיש הרמב"ם לפני הלומד תמצית התורה שבעל-פה על כל ענפיה, כעין "מפה", בבהירות ובסדר מופלא.

הסיבה השנייה היא הקושי, שהיום הוא חמור יותר מתמיד, להכריע בין דעותיהם של חכמים, ובכך להביא את המציאות אל מימוש החזון הגדול של העם היהודי - תורה אחת והלכה אחת לכל, בלא זה אומר בכה וזה אומר בכה ואין הכרע ביניהם. תפיסה זו, שלא להכריע בהלכה, מעקרת את הכוח המניע להופעת התורה בחיי המעשה. מתוך כך קם הרמב"ם והכריע בכל עניין, והעמיד לפני הלומד מסכת שלמה ומקיפה, מוכרעת וברורה, של משנה הלכתית המיועדת לכל: "קטן וגדול, איש ואישה, בעל לב רחב [=הבנה עמוקה] ובעל לב קצר" (הלכות יסודי התורה ד,יג). הכרת תשתית זו מסמנת את היעד הברור, בלא חשש ובלא פקפוק. המבנה האדריכלי של הספר מוליך את הלומד מהדברים הבסיסיים, דרך התורה כולה עד לימות המשיח.

[חזור למעלה]

החזון של מפעל משנה תורה מתואם לזה

בשלב הראשון הוצאנו את משנה תורה בכרך אחד, מדוייק, טהור ואנו מאמינים כפי שהרמב"ם רצה לראותו: כל התורה כולה שהיא רחבה מני ים, כשהיא באופן תמציתי - בכף הי"ד, עם מפתחות. מאוחר יותר הוצאנו אותו מנוקד ועם תוספת מפתחות. השלב השני הוא להעמיד לפני הציבור סדרה מבוארת בתמציתיות שהכל יהיו משמשים בה. נרחיב על כל בהמשך.

המפעל שישיבת אור וישועה משמשת לו כאכסניה הוא מפעל מתנדבים, וכל הכנסותיו הם להוצאות בלבד. העורך הראשי - איש מחשבים המתפרנס מעבודת הי-טק - עושה הכל בהתנדבות, וכך רבים (ד"ר יחיאל קארה מהאקדמיה ללשון העברית, הוא העורך הלשוני והמנקד; המבארים; איציק וייספיש, המנהל והמפיק). ספרי הכיס, למשל, נמכרים לספריית בית אל במחירי עלות ההדפסה (!), כדי לשמר מחיר נמוך מאוד (25 ₪ לספרון) לכל החפץ.

מפעל הביאור, אף יותר מקביעת הנוסח, הינו מפעל אדירים. מתוך הכרה זו ומתוך הרצון ליצירה משותפת, המפעל נעשה מתוך יצירת קונצנזוס ושיתוף פעולה עם מוסדות רבים, ישיבת תורת החיים של הרב טל, ישיבת בית הבחירה שליד מכון המקדש, מכון משפטי ארץ ועוד, רבנים מישיבות רבות (עתניאל, קרני שומרון, מעלה אדומים ועוד), אנשי אקדמיה, כגון פרופ' זהר עמר המסייע לנו בזיהויי החי והצומח.

כל אלו ביחד זיכו את המפעל בפרס לתרבות יהודית ע"ש יעקב אגרסט לשנת תש"ע של משרד החינוך והתרבות.

[חזור למעלה]

על הביאור ועל הרלוונטיות שלו לימינו

תמציתי. מועט המחזיק את המרובה. רמב"ם על פי הרמב"ם. דגש על כותרות ומבנה הפרק. איורים ורישומים. מיועד לקהל של תיכון ומעלה, אף כי גם תלמידי חכמים יכולים להינות ממנו. ביאורי מילים וביאורי עניין.

המטרה שאנשים יוכלו "לתפוס" תמונה שלמה של ההלכה, ויש בדבר כדי להזמינם למימוש.

כאשר אנו מצרפים נספחים שונים, למשל שטר שכירות (לפי ההלכה, גם לפי השו"ע, ולפי החוק), המטרה היא שאדם הלומד הלכות שכירות ידע (שוב, בתמציתיות, וזה המאפיין הכי "חזק", כהנחיית הרמב"ם "לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה") שעליו לחשוב בצורה מעשית, איך חיים את התורה הגדולה הזו, וכך לא ילך כרובוט לעו"ד או לקנות שטר שכירות בסטימצקי. הרעיון הבסיסי הזה הוא שאת התורה הגדולה הזו, בהיקפה נורא ההוד, אפשר להקיף.

במובן הזה, כל תורה שאדם לומד ושהרמב"ם יכול ללוות אותה (דף יומי, פרשת שבוע וכו') הופכת לרלוונטית. לא מורכבת. פשוטה. תורה גדולה, אבל לא בשמיים. קצר ולעניין. תכל'ס.

קישורים וכתבות משלימות

התקופה של לימוד הרמב"ם - דברים שכתב הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

[חזור למעלה]

בהצלחה,

מפעל משנה תורה

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה