ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

משנה תורה להרמב"ם – כרך אחד

כפי שנפרט להלן, יצאו לאור בדורנו מספר מהדורות מדויקות חשובות ששמו להן למטרה להביא לפני הלומד את דברי רבנו במדויק, ככתבם וכלשונם, בצירוף שינויי הנוסחאות ושאר הוספות מועילות סביב לדברי רבנו.

אולם דווקא מתוך ריבוי שינויי הנוסחאות וחיבורי המפרשים שנדפסו במהדורות אלו סביב דברי רבנו, מתקשה הלומד לרוץ בתורתו ולשננה בקריאה שוטפת, ואף נמנעת ממנו ראיית דבריו בכלליות וסקירת נושאים שלמים מן החיבור במבט אחד.

יתרונה של הדפסת החיבור כולו במהדורה מדויקת בכרך אחד, בלא פירוט כל חילופי הנוסח ושאר הוספות, הוא בעצם הנגישות אליה גם לעיון ראשון, בידיעה שלמה שאין צורך לבדוק אם אלו דברי הרמב"ם, בבחינת "נֵיתֵי ספר ונחזי" .

עיון מעמיק יותר בנוסחאות כתבי היד, הלוא הוא מצוי ואפשרי על ידי המהדורות האחרות. נוסף על כך, במהדורה בכרך אחד הכל פרוס לנגד עיני הלומד, ויכול הוא לסקור פרקים שלמים במבט אחד, לעמוד על מבנה ההלכות, היקפן וסדרן, ולחרוז הלכה להלכה בכל רחבי התורה ולקיים בכך את מה שקבעו חכמים (בבלי ברכות סד,א; הוריות יד,א) כי "סיני", כלומר מי שבקי בתורה ומשנתו סדורה, עדיף על "עוקר הרים", כלומר מי שחריף ומפלפל בתורה שאין משנתו סדורה. וכפי שכבר ראינו, הקשָרים הפנימיים בין פרטי ההלכות מרחבי התורה הם המעמידים כללים ברורים על תפיסתה השלמה של התורה.

מתוך כך, ראינו להעמיד לכלל ישראל מהדורה שלמה ומדויקת בכרך אחד, קרובה ביותר לאשר יצא מתחת ידי הרמב"ם וכעיקר חפצו מהדורה שניתן ללמוד ממנה את דברי הרמב"ם בכל עניין, לימוד על מנת לעשות, בין בסקירה כללית של נושא מסוים במבט עין אחד בין בליווי לימוד התלמוד, ואף תוך כדי לימוד "הדף היומי", שהרי מטרת דיוני התלמוד אינה לוליינות מחשבתית או איסוף ידע, אלא לחיות כיהודי, בתודעה ובמעשה. לשם כך נועדה ההכרעה ההלכתית, ובה יש לסכם את המשא ומתן התלמודי.

עוד יותר מכך חשוב ללמוד את דברי הרמב"ם על הסדר, בין בדרך בקיאות - כקריאת קודשם של גאוני החכמים הספרדים, כגון בעל "חקרי לב", ולאחרונה כקריאתו של הרבי מליובאוויטש - בין בדרך עיון בדבריו הלכה למעשה. וכשיבקש אדם להעמיק בדבר, יהיה זה לאחר שיסודות הדעה והמעשה ברורים אצלו.

בלימוד דברי רבנו, המלצתנו על המהדורות המפרשות את הרמב"ם מתוך דבריו (מהדורה שלמה לר"י קאפח זצ"ל בהוצאת מכון מש"ה, ומהדורה חלקית לכמחצית החיבור לרנ"א רבינוביץ' שליט"א בהוצאת "מעליות"), וכבר החילונו להגיש לפני הקהל הרחב סדרת ספרים עם ביאור תמציתי ביותר (עד כה: הספרים המדע, אהבה, זמנים, נזקים, קניין משפטים ושופטים ועוד ליקוטים מספרים אחרים), שהם כעין 'כרטיס כניסה' למשנת הרמב"ם, הפרוסה במלוא הדרה בכרך זה בלי ביאור, דוגמת ספר התנ"ך.

ראוי לציין את איגרתו של הרמב"ם ליהודי שלא ידע עברית על בוריה אך עסק בחיבור ככל יכולתו, שכתב לו רבנו לחזקו, שכל מה שילמד, ואפילו פסוק אחד או הלכה אחת, הרי הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. זאת ועוד, הרמב"ם מדריכו להשתדל ללמוד את לשון הקודש כדי שיוכל להבין את משנה תורה, "כי הוא [=לשון החיבור] קל להבנה וקל מאוד לדעת אותו, ומשתרגיל את עצמך בו בספר אחד, תבין את כולו". ונחתום בדברי הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף ב"ר יהודה הבאים בפתיחת כרך זה (אגרות הרמב"ם, מהדורת קאפח, עמ' קלה-קלו):

"וכבר הזהרתיך שלא תתרשל עד אשר תדע את כל החיבור, ויהיה הוא ספרך, ותלמדהו בכל מקום, כדי שתשיג את כל תועלתו"

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה