ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

מהדורת מפעל משנה תורה

הלומד במהדורות הקודמות נתקל לא פעם בקשיים בהבנת נוסח ההלכות ואף בשיבושים. במהדורה זו עמלנו רבות להוציא לאור חיבור מדויק ומושלם.

עיקרי ייחודה של מהדורת מפעל משנה תורה:

הנוסח

נוסח המבוסס על מהדורת הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל, תוך השוואת הנוסח שבמהדורתו לנוסח שבכתבי יד משובחים ומדויקים, ובפרט כתבי היד התימניים הידועים במהימנותם, וכתב היד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם לספר המדע ולספר אהבה. בנוסח זה תוקנו הסילופים שהנעשו על ידי הצנזורה הנוצרית ואלפי שיבושים אחרים שנפלו בדפוסי החיבור במהלך הדורות.

חלוקת ההלכות

חלוקת ההלכות על פי החלוקה המקורית המצויה בכתבי היד על יסוד מהדורת הרב קאפח ובהשוואה לשאר המהדורות המדויקות. לכל הלכה בכתבי היד קבענו פסקה לעצמה. מספור ההלכות במהדורתנו הוא על פי החלוקה בדפוס וילנא הנפוץ, ומשום כך לעתים בא המספור במהדורתנו באמצע הלכה.

חילופי נוסחאות

חילופי הנוסח המשמעותיים מצוינים בשולי הדף עם הפניה באמצעות כוכבית (*) בגוף ההלכה. החילופים נלקטו מן המהדורות המדויקות של החיבור: מהדורת הרב קאפח (ק'), מהדורת יד פשוטה של הרב רבינוביץ' (י'), מהדורת מכון ממרא (מ'), מהדורת רמב"ם מדויק של הרב שילת (ש'), חילופי נוסח במהדורת פרנקל, כתב יד אוקספורד החתום ע"י הרמב"ם (א') ועוד כתבי יד. אף הוספנו הערות לנוסח על פי תשובות הרמב"ם וצאצאיו.

ניקוד ופיסוק

ניקוד ופיסוק של הספר. מילים אחדות נוקדו כניקודן המיוחד בכתב ידו של הרמב"ם בפירושו למשנה. פיענוח כל ראשי התיבות.

הַפניות

הַפניות מראי מקום לפסוקי המקרא, כולל ציון שינויים מנוסח המסורה, וציטוטים המשלבים פסוקים אחדים. דילוג בציטוטים מן המקרא שיש בהם דילוג שאינו מצוין בכתבי היד מצוין על ידי שלוש נקודות בתוך סוגריים מרובעים [...]. אף צייננו הפניות פנימיות המצוינות בדברי הרמב"ם בלשון "כמו שביארנו" ועוד.

כותרות

הוספת כותרת קצרה לכל פרק וכותרות משנה בתוך הפרק לסיכום תוכנם וסיוע להתמצאות ולזיכרון.

האיורים

איורים וקטעי כתב סופר סת"ם סורטטו מחדש מעשה ידי אמן בנאמנות למקור.

המפתחות והנספחים

למהדורה נוספו מפתחות ונספחים לסדר הספרים וההלכות, מפתח אחד לתוכן הפרקים, מפתח להלכות שבת, מפתח מידות ומשקלות לכל משנה תורה, ונספח לזיהוי הצומח כשיטת הרמב"ם.

הרמב"ם היומי

תחילת הרמב"ם היומי ללומדי שלושה פרקים ביום מצוינים בשולי הדף, ובהקדמה מצוין סדר הלימוד למי שלומדים רק פרק אחד ביום.

מהדורת כיס 

נוסף על זה, אנו מוציאים לאור מהדורת כיס של ספר משנה תורה מבואר המאפשרת לכל אחד ללמוד את משנה תורה לרמב"ם מבלי להיות בקיא בסוגיות התלמוד ובנושאי כליו.

עמודים לדוגמה מהספר

דוגמאות עם הסברים

רשימת המפתחות והנספחים

ייחודי מהדורה זו

פתח דבר לספר משנה תורה

פתח דבר לספר משנה תורה (אנגלית)

מכתבי ברכה והסכמות

מפתחות לדוגמה

מפתח אישים

מפתח איזכורי המקרא

מפתח תרי"ג מצוות

מפתח ערכים ומושגים

מפתח כותרות הפרקים

מפתח מידות ומשקולות

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה