אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ח אלול תשע"ד
ספר משפטים
הלכות נחלות פרק יא