אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ח שבט תשע"ו
ספר זרעים
הלכות בכורים עם שאר מתנות כהונה שבגבולין פרק ה