אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
ט' סיון תשע"ה
ספר זמנים
הלכות חמץ ומצה פרק ז