אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ו טבת תשע"ז
ספר נזקים
הלכות חובל ומזיק פרק ז