אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
י"ט אלול תשע"ה
ספר קדושה
הלכות איסורי ביאה פרק ד