אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
ה' אייר תשע"ז
ספר משפטים
הלכות שכירות פרק ט