אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ה אב תשע"ז
ספר שופטים
הלכות עדות פרק טז