אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ו תמוז תשע"ד
ספר משפטים
הלכות שאלה ופקדון פרק א