אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ז תשרי תשע"ו
ספר קדושה
הלכות שחיטה פרק ב