אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ג ניסן תשע"ד
ספר נזקים
הלכות רוצח ושמירת נפש פרק ט