אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ח כסלו תשע"ה
ספר המדע
הלכות מניין המצוות - עשה פרק