אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ז אדר תשע"ז
ספר קנין
הלכות שכנים פרק ה