אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
י"א שבט תשע"ה
ספר המדע
הלכות עבודה זרה וחקות הגויים פרק יב