אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
ה' אב תשע"ד
ספר משפטים
הלכות מלוה ולווה פרק א