אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
י"ז כסלו תשע"ו
ספר הפלאה
הלכות ערכין וחרמים פרק ג