אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
ל' תשרי תשע"ח
ספר המדע
הלכות דעות פרק ב