אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
י"ח אב תשע"ה
ספר נשים
הלכות גירושין פרק א