אתר הרמב"ם היומי לפי שעה מושעה בשל קשיים תקציביים.
אתכם הסליחה
כ"ט תשרי תשע"ה
ספר שופטים
הלכות עדות פרק ד