ניוזלטר:   הרשם עכשיו  |  ארכיון

למה ללמוד דווקא רמב"ם?

למה ללמוד דווקא את ספר משנה תורה לרמב"ם?

שאלה זו נשאלת מדי פעם. יש ששואלים אם לא צריך ללמוד ראשית לכל את כל הש"ס? ויש מי שאומרים שאם מבקש האדם ללמוד הלכה, עדיף שילמד את השולחן ערוך ונושאי כליו, כיוון שהם פוסקי ההלכה וכבר נהוג לפסוק לעתים שלא על פי הרמב"ם.

הכל נכון. אבל השאלה היא בעצם מה מטרת הלימוד?

כשהאדם לומד את משנת הרמב"ם על הסדר, המטרה היא פשוטה: להקיף את כל מה שנאמר בתורה שבעל פה תוך זמן קצר ביחס, להכיר את עולם המושגים של ההלכה ולדעת מה הקשר בין העניינים שבהלכה.

נרחיב מעט בעניין זה:

כל לימוד יש לו מטרה. לימוד התלמוד בשיטה הנהוגה בישיבות יש לו שתי מטרות:

א. לימוד של בקיאות, כדי להכיר את העניינים הנידונים בכל מסכת של התלמוד ולהכיר סוגיות רבות באופן כללי. בלימוד מעין זה מתמקדים בעיקר בפשט ובפירוש רש"י ולעתים גם בדברי התוספות. בלימוד מסוג זה משתדל הלומד להספיק דף או עמוד מדי יום כדי להגיע לבקיאות במסכת המסוימת.

ב. לימוד בעיון, כדי להתעמק בסוגיה, להבין את ההיגיון העומד ביסודה, לפתח את כושר הלימוד ולדעת מהי דרך המשא ומתן התלמודי ואיך ליישם אותו גם בסוגיות אחרות. בלימוד זה הדגש הוא על לימוד מעמיק, אטי ויסודי, של מקורות ההלכה, מקורות מקבילים, פירושי הראשונים והאחרונים ולפעמים גם השתלשלות הדיון בסוגיה עד לפסק ההלכה. אין ספק שלימוד זה הכרחי למי שרוצה להיות תלמיד חכמים, לגדול בתורה ולהגיע להוראה ולדיינות.

אך יש לימוד לשם לימוד ההלכה. וגם בזה יש שתי דרכים עיקריות:

א. לימוד הלכה לשם בקיאות, כדי להכיר את ההלכות המעשיות, לרוב אלו הנוגעות לחיי היומיום, ולמעשה ללמוד אורח חיים. בכלל ההלכות העיקריות הנלמדות בלימוד זה הלכות תפילה, הלכות ברכות, הלכות שבת ומועדים ועוד. בלימוד זה יש מי שמעדיפים ללמוד באמצעות ספריהם של האחרונים - כגון משנה ברורה, קיצור שולחן ערוך, חיי אדם ועוד - ויש מי שמעדיפים ללמוד את השולחן ערוך עם נושאי כליו. ייחודו של לימוד זה הוא שהוא נועד לצבירת ידע ובקיאות בהלכות המעשיות, ללמוד הלכה כדי לעשות.

ב. לימוד הלכה בעיון נפוץ בעיקר בקרב מי שמבקשים להעמיק בלימודם למטרת הוראה. הלומדים להסמכה לרבנות מטעם הרבנות הראשית נדרשים לגלות בקיאות רבה הן בהיקף החומר הן בעיון בהלכות הנפוצות, של המחלוקות העיקריות ושל דרכי פסיקת ההלכה. ויש מי שלומדים נושאים מסוימים בעיון לצורך תפקידם, כגון משגיחי כשרות הנדרשים לפסוק יומיום הלכה בתחום עיסוקם, הנדרשים לגלות בקיאות בהלכה ויחד עם זה גם  ביישומן של ההלכות ולהבחין בין דברים שלכתחילה לבין דברים שבדיעבד.

אבל אנו, לומדי הרמב"ם, לומדים למטרה אחרת.

לימוד הרמב"ם יש לו מטרה אחרת ולא פחות חשובה, ללמוד לשם בקיאות בכל חלקי התורה הן הלכות מעשיות שאנו צריכים להן יומיום הן הלכות שנצטרך להן בעת שייבנה בית המקדש במהרה בימינו. מטרתנו העיקרית להקיף את כל חלקי התורה בזמן קצר יחסית, תוך שנה עד שלוש שנים.

היתרונות שבלימוד הרמב"ם על הסדר הם:

  • היכרות עם כל עולם המושגים של ההלכה
  • היכרות עם הכללים העיקריים שבכל מצווה ומצווה
  • לימוד מהיר ופשוט יחסית בלא להיזקק למחלוקות בין החכמים במשנה ובתלמוד
  • בקיאות ביחס שבין הלכות הקשורות זו לזו
  • יצירת מסגרת של לימוד שתסייע בידינו גם בלימוד סוגיות אחרות, שבשעה שנלמד עניינים אחרים נדע למקם אותם במקומם הנכון: נדע לזהות לאיזו מצווה הוא קשור, מהם פרטי המצווה, מי הם החייבים בה ומי הפטורים ועוד
  • לימוד עבודת הקרבנות, שיש לו חשיבות מיוחדת אף על פי שאין מיישמים את ההלכות בתחום זה בימינו

לסיום נזכיר את דברי החפץ חיים בספרו תורה אור (פרק ז):

התורה הקדושה אינה דבר נפרד מנפש איש הישראלי, שאפשר להריק אותה ולהפרידה ממנו, ורק היא עצם חיות נפשו. והתורה לנפש איש הישראלי היא בדוגמת נשמה, שכשם שהנפש מחיה את הגוף, שבהסתלקה ממנו יסתלק חיותו לגמרי, כך התורה היא נשמת חיים להנפש, שבלעדיה נחסר לנפש חיותה וקדושתה לאור באור החיים [...] ולכן כל מה שמגרע אדם מחלק התורה שעליו להשיג בימי חייו, הוא מגרע מחיות נפשו ושלמותה בעולם הנצח. ולהפך, כל מה שמרבה האדם להתדבק בתורה ולקנות חלקי התורה בימי חייו, הוא מרבה לתת כח וחיות בנפשו, ולהשלימה בקדושתה לנצח נצחים [...] ואם ילכו עיתותיו לדברים בטלים, יש לו לדאוג פן על ידי זה יחסר לו בימי חייו חלק אחד מחלקי התורה, ובודאי ירגיש החסרון לסוף בקדושת נפשו, וזהו מעוות לא יוכל לתקון, כי לא ישיגנו שם. וכל שכן אם יישאר ריק מכמה חלקי התורה, שבודאי נוגע הרבה לקדושת נפשו וחיותה [...] אבל תכלית שלמותה וקדושתה היא בודאי בהכנס בקרבו כל חלקי התורה, שהיא שורש כל התרי"ג מצוות, ואז היא מאירה לכל רמ"ח איברי נפשו ושס"ה גידי נפשו.

מי ייתן ונזכה ללמוד את כל חלקי התורה, את כל תרי"ג המצוות בזמן קצר יחסית ולקנות בנפשנו את כל תורה קניין עדי עד!

זו בדיוק מטרתנו בהוצאה לאור של ספר משנה תורה בכרך אחד ובו כל תרי"ג המצוות.

(נכתב ע"י דוד פלג)

קבלו מתנה עוד היום!

הרשמו לרשימת התפוצה שלנו

וקבלו בחינם את רשימת כל תרי"ג המצוות

 מניין המצוות הקצר לרמב"ם

עם ביאור תמציתי

דואר אלקטרוני
שם

לוח רמב"ם יומי

הצטרפו ללימוד הרמב"ם היומי. פרק אחד ליום נמשך כ-3 שנים 3 פרקים ליום נמשך כשנה לימוד ספר המצוות 2-3 מצוות כל יום נמשך כשנה. התחילו עכשיו! להורדת לוח זמנים

אתם יכולים ליהנות כבר היום מהמהדורה שלנו!

הזמינו עוד היום את המהדורה שלנו ותוכלו ליהנות מהנוסח המדויק, מהמפתחות הרבים ומהביאור הייחודי שלנו.

במהדורה שלנו יתרונות רבים על פני מהדורות קודמות.

הרכישה מתבצעת בשירות עצמי באתר. אנו נשלח לכם את הספרים עד הבית!

לדוגמאות  לרכישה